PARCELFELLOWS.COM TEENUSE KASUTUSTINGIMUSED

Kasutustingimuste käesolev redaktsioon kehtib perioodil 10.04.2016 - . . .

1. ÜLDINE

1.1 Käesolevad kasutustingimused reguleerivad Pakipoint OÜ, registrikood 12768344, Keevise tn 13, 11415 Tallinn (Töövõtja) ja teenuse ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid rahvusvaheliste kullerteenuste ostmisel-müümisel parcelfellows.com müügikeskkonnas (E-poes).

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poe vahendusel teenuste ostmisel-müümisel tekkivaid õigussuhteid Privaatsustingimused, Eesti Vabariigi seadused ja Kullerfirmade üldtingimused.

1.3 Töövõtja võib muuta E-poe kasutustingimusi, toodete ning teenuste hindasid ning sihtriikide ja pakutavate Kullerteenuste valikut vastavalt vajadusele. Muudatustest teavitatakse E-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid ning E-poes kuvatavaid tingimusi ja hindu. Juba toimunud ja makstud tehingu tingimusi ega hindu tagantjärgi ei muudeta.

2. TEENUSE SISU JA OLEMUS

2.1 Töövõtja pakub E-poe kaudu Kliendile rahvusvahelist Kullerteenust vastavalt käesolevatele Kasutustingimustele (Kullerteenus) , mille abil saab Klient saata Kasutustingimustele vastava saadetise (Pakk) Saajale Töövõtja poolt pakutavatesse sihtriikides E-poes kuvatava hinnaga.

2.2 Töövõtja ei teosta Kullerteenust terves ulatuses oma töötajate ja transpordiga, vaid ostab Kullerteenuse terviklikuks osutamiseks vajalikud teenused osaliselt allhankena ja töölõikude kaupa sisse Kullerfirmadelt ja transpordifirmadelt.

2.3 Kui Pakk on teenuse osutamiseks Kullerfirma valduses, siis Töövõtja vastutab Kullerteenuse osutamisel Kliendi eest sellises ulatuses, nagu vastutab Töövõtja ees Kullerfirma, kes Pakki parasjagu käsitleb, ehk Kullerfirmade tavaliste kasutustingimuste ulatuses.

2.4 Paki korjet Kliendi käest Paki lähteriigis teostatakse Lähteriigis tegutsevate pakiautomaatide ja Kullerfirmade kaudu. Käesoleval hetkel teostatakse Pakkide korjet vaid Omniva pakiautomaatide kaudu.

2.5 Pakkidele parima teekonna leidmise, vajalike pakikaartidega varustamise, Pakkide sorteerimise, elektroonilise infovahetuse Kullerfirmade, Pakkide jälgimise (tracking) korraldamise, E-poe opereerimise ja suhtluse Kliendiga teostab Töövõtja oma jõududega.

2.6 Pakkide transpordi Kullerfirmasse korraldab Töövõtja allhankena rahvusvaheliselt tunnustatud transpordiettevõttest. Töövõtja vastutab pakkide Kullerfirma kätte jõudmise eest.

2.7 Pakkide transpordi Sihtriiki ning toimetamise Saajani Sihtriigi siseselt (nn Last-Mile) tellitakse allhankena Kullerfirmadelt, kellega Töövõtja on sõlminud vastavad lepingud. Kullerfirmad omakorda võivad erinevates Sihtriikides tellida kohalikku Last-Mile teenust kohalikelt posti- või kullerfirmadelt vastavalt rahvusvahelise kullertranspordi tavapärasele praktikale, kuid Kullerfirma vastutusel ja Kullerfirma üldtingimuste alusel.

2.8 Sihtriigis toimetab Kullerfirma Paki Saaja aadressile vastavalt Sihtriigis levinud tavale. Osades riikides antakse Pakk Saajale üle isiklikult ja allkirja vastu, osades riikides antakse aadressil üle isiklikult, aga anonüümselt, ning osades riikides jäetakse Pakk saaja postkasti ilma isiklikult üle andmata. Soomes ja Baltikumis kasutame paki üle andmiseks ka pickup-pointe ja pakiautomaate kui neis riikides kõige levinumat teenust. Töövõtja ei taga ega vastuta millisel viisil mingi Pakk Saajale üle antakse.

2.9 Kui Kullerfirma soovib Sihtriigi tava kohaselt anda Pakk üle isiklikult (kas allkirja vastu või mitte) kuid see ei osutu tavapäraste katsete arvu puhul võimalikuks (näiteks on saaja reisil) , siis võib Kullerfirma suunata Paki Saaja piirkondlikkusse postkontorisse ja jätta Saajale postkasti teate paki kätte saamise võimaluste kohta. Sellisel juhul peab Saaja ise minema Pakile teates märgitud aadressile järgi.
Alternatiivina tagastab Kullerfirma paki Saatjale, selle teenuse eest küsib Kullerfirma lisatasu.

3. NÕUDED PAKILE

3.1 Paki kaal ei tohi ületada 30 kg.

3.2 Paki mõõtmete miinimumsuurus on 1 cm x 11 cm x 15 cm ning maksimumsuurus on 38 x 39 x 64 cm. Erandkorras ja kokkuleppel Töövõtjaga saab tuua saatmiseks Pakke mõõtmetega kuni 60 x 60 x 120 cm otse Töövõtja tegevusaadressile kesklattu.

3.3 Kullerteenuse hinna määramisel arvestatakse Paki mahukaalu põhimõtet, mis tähendab, et kerged pakid, mille erikaal on alla 200 kg/m3 (200 g/l) hinna määramisel arvestatakse mitte paki tegelikku kaalu, vaid minimaalset mahukaalu. Näiteks kui 1 kg paki mõõtmed on 10 x 20 x 30 cm (kingakarp), siis mahukaaluks määrtakse 0,1*0,2*0,3= 0,006 m3 * 200 kg/m3 = 1,2 kg.

3.4 Pakis ei tohi saata Keelatud Kaupade nimekirjas olevaid tooteid.

4. TELLIMUSE HIND JA VORMISTAMINE

4.1 Klient saab Kullerteenuse tellimust vormistada ainult Töövõtja E-poes aadressil info@parcefellows.com.

4.2 Tellimuse vormistamiseks peab klient sisestama E-poe esilehel kalkulaatorisse Paki Saaja Sihtriigi ja Paki kaalu, mille alusel E-pood pakub Kliendile soovitava Kullerteenuse hinna.

4.3 Töövõtjal on õigus pakutavaid Teenuse hindu muuta jooksvalt, kuid Töövõtja poolt E-poes Kliendile pakutav teenuse Hind kehtib ja ei tohi muutuda Kliendi E-poe kasutussessiooni jooksul kuni Teenuse eest tasumiseni. Kui Klient või Kliendi veebilehitseja Teenuse tellimise sessiooni katkestab, siis Töövõtja ei garanteeri, et järgmisel sessioonil on Teenuse hind sama.

4.4 Kui E-poe esilehel pakutav Kullerteenuse hind sobib, saab Klient alustada Kullerteenuse tellimist, mille jaoks peab ta Töövõtjale esitama järgmised Andmed:

  • 4.4.1 Saaja Aadress- ja kontaktandmed;
  • 4.4.2 Saatja ehk enda kontaktandmed ning juhul kui soovitakse saada arvet, siis ka aadressandmed.
  • 4.4.3 Paki mõõtmed, kaalu ja Paki sisu üldise kirjelduse. Paki sisu kirjeldus on kohustuslik, kui sihtriik asub väljaspooleuroopa Liitu, sellisel juhul peab Töövõtja vormistama Pakile tollideklaratsioon kliendi antud andmete põhjal.

4.5 Andmete esitamise käigus saab Klient valida, kas saadab paki eraisikuna või juriidilise isikuna ning kui Sihtriiki saab Pakki saata mitme Kullerfirmaga, siis pakutakse välja ka võimalust vahetada Paki saatmiseks kasutatavat Kullerfirmat.

4.6 Seejärel klient kinnitab Paki ja Saaja kohta esitatud andmete õigsust, tutvub Töövõtja Kullerteenuse Kasutustingimustega ja Privaatsustingimustega ning teostab makse pakutavate maksekanalite vahendusel.

4.7 Tellimus loetakse vormistatud kui Kliendi makse on õnnestunud. Makse ebaõnnestumisel või katkestamisel Klient Kullerteenust tellinud ei ole, seda kasutada ei saa ning selle eest tasu ei võeta.

5. TELLIMUSE EEST TASUMINE

5.1 E-poes sooritatud tellimuse eest tasub Klient 100% ettemaksuna.

5.2 Tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga (Visa, MasterCard) või Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, Nordea, Danske, Krediidipank, LHV Pank).

5.3 Tasumine toimub väljaspool E-poodi Maksekeskus AS (www.maksekeskus.ee) turvalises keskkonnas ning. Töövõtjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

5.4 Peale Tellimuse esitamist ja selle eest tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus ning SMSi ja e-posti teel juhend Paki saatmiseks. Juhul kui Klient on tellinud arve, või vormistanud tellimuse juriidilise isikuna (ärikliendina) ,saadetakse arve Kullerteenuse eest eraldi e-mailile. Paki saatmisel väljapoole Euroopa Liitu lisab Töövõtja Pakile tollideklaratsiooni (CN22 või CN23 sõltuvalt sihtriigist, Kullerfirmast ja Paki väärtusest).

6. TAGANEMISÕIGUS, TEENUSE TELLIMUSE TÜHISTAMINE

6.1 Töövõtja pakub Kliendile võimalust taganeda makstud Kullerteenusest 14 päeva jooksul Teenuse eest tasumisest eeldusel ,et Klient ei ole alustanud Teenuse kasutamist, st. ei ole viinud Pakki Omniva pakiautomaati Töövõtja poolt Kliendile saadetud pakikoodiga.

6.2 Juhul kui Paki saatmist on alustatud, st. Omniva pakiautomaati on saatmiseks sisestatud Töövõtja poolt Kliendile saadetud pakikood, siis Klient enam Teenusest taganeda ega seda tühistada ei saa.

6.3 Tellimuse tühistamiseks peab klient saatma vastava taotluse Teenindajale kirjalikult E-poes toodud kontaktandmetel, soovitavalt e-mailil info@parcelfellows.com hiljemalt 14 päeva jooksul Teenuse eest tasumisest, esitama oma soovi Teenuse tellimus tühistada ning tühistamise põhjuse. Klient peab tühistamise taotluses Töövõtjale kindlasti teavitama:
- Kliendi nime;
- Tellimse vormistmaisel SMSi ja-emailiga Kliendile saadetud pakikoodi

PAKI SAATMINE

7.1 Peale Kullerteenuse ostu vormistamist saadab Töövõtja Kliendile SMSiga ja e-mailiga pakikoodi, millega saab Paki ükskõik millisest Eesti Vabariigis asuvast Omniva pakiautomaadist teele panna.

7.2 Paki saatmise juhend ja selgitavad materjalid asuvad E-poes aadressitel:
www.parcefellows.com/services jaotuses „Kuidas meie teenus töötab“ ja
www.parcelfellows.com/faq

8. KLIENDI VASTUTUS

8.1 Kliendil on täielik ja ainuisikuline vastutus, et ta esitab Töövõtjale E-poes korrektsed Saaja aadressandmed, sh:

  • 8.1.1. Aadressandmed tuleb esitada ainult ladina tähtedega;
  • 8.1.2. Tänav, maja ja korterinumber tuleb kirjutada kõik selleks ette nähtud välja. Aadressi täpsustuse välja võib Sihtriigi tavade kohaselt korral korruse, korpuse, maja nime või muu aadressi täpsustava info.
  • 8.1.3. Sihtriigi sihtnumber (indeks, zip) tuleb esitada täpselt sellisel kujul nagu seda sihtriigis kasutatakse, st ka tühikud, sidekriipsud ja muud sümbolid peavad olema täpselt õiged.
  • 8.1.4. Telefoninumber PEAB olema mobiiltelefoninumber ja koos rahvusvahelise sihtriigi prefixiga (näiteks Suurbritanniasse +44 …) kuna Last-Mile teostavad Kullerfirmad soovivad saata Kliendile Paki saabumise kohta SMSi ning kui SMS Saajani ei jõua, võib Paki kätte toimetamine venida või nurjuda.

8.2. Klient vastutab ainuisikuliselt ja täielikult ,et Pakis ei oleks Keelatud Kaupasid. Teenindaja ei vastuta ühelgi juhul Keelatud Kaupu sisaldavate Pakkide mitte kohale jõudmise, tagastamise, konfiskeerimise, hävitamise või Kullerite poolt muul viisik erikohtlemise eest.

8.3. Töövõtjal ega Kullerfirmal ei ole kohustust ega vastutust kontrollida Paki sisu Keelatud Kaupade osas. Kui aga Töövõtjal või Kullerfirmal on põhjendatud kahtlus, et Pakk võib sisaldada keelatud kaupu, siis on neil õigus Pakk omal vastutusel avada ning selle sisu kontrollida. Kui Paki sisu on reeglipärane on avaja kohustus Pakk uuesti korrektselt sulgeda (vajadusel uuesti pakendades) ja Saajale toimetada.

8.4. Juhul kui Klient saadab Pakiga Keelatud Kaupu siis vastutab ta ainuisikuliselt ja täielikult kõikide nõuete ja süüdistuste eest, mida Keelatud Kaupade transportimise tõttu Töövõtjale, Kullerfirmale või Paki transportimises osalevale kolmandale osapoolele esitatakse.

8.5. Klient on kohustatud pakendama saadetavad kaubad Pakki järgnevalt:

  • 8.5.1. Pakendamine peab olema tehtud tugevalt nii et see kaitseks kõiki pakis olevaid tooteid ja pakk ei läheks lahti ega katki korduval käsitlemisel ja ladustamisel koos teiste pakkidega kuni Saajani välja.
  • 8.5.2. Pakend ei tohi potentsiaalselt kahjustada teisi pakke, millega koos Pakki käsitletakse ja transporditakse, isikuid kes Pakki käsitlevad või transpordivahendeid, millega Pakki transporditakse.
  • 8.5.3. Kaup ei tohi olla läbi pakendi näha ning kauba väärtus ei tohi olla välise pakendi järgi arusaadav.

8.6. Juhul kui Klient ei ole järginud pakendamise nõudeid korrektselt, siis Töövõtja ega Kullerfirma ei vastuta mittekorrektsest pakendamisest tingitud võimaliku Paki kahjustumise või hävimise eest.

8.7. Klient peab alustama Paki saatmist, st viima Paki Omniva automaati 14 päeva jooksul alates Paki vormistamisest E-poes.

9. TÖÖVÕTJA PAKUTAV KULLERTEENUSE TEENUSTASE JA VASTUTUS

9.1. Töövõtja poolt Teenuse osutamiseks vajalike Kliendilt küsitavate andmete kasutamist määravad Töövõtja Privaatsustingimused.

9.2. Töövõtja pakutab Kullerteenus on economy-standard tüüpi, ehk tavakiirusega ja soodne Paki toimetamine Saaja aadressile. Töövõtja ei paku ekspress või kiirkulleri teenuseid.

9.3. Käesoleval hetkel kasutatakse Kullerfirmadena DHLi, Asendiat (Swiss Posti ja Prantsusmaa La Poste ühisfirma), Matkahuoltot ja Omnivat.

9.4. Töövõtja vastutab paki kohale toimetamise eest vastavalt Kullerfirma kasutustingimustele, kelle abil tema pakk Saajale toimetatakse. Klient näeb enne paki eest tasumist, millise Kullerfirmaga tema pakk Saajale toimetatakse. Soovi korral on Kliendil võimalik vahetada enne tasumist Kullerfirmat kellega Pakk saata, millega muutub ka Kullerteenuse hind, mida samas ka kuvatakse.

9.5. Iga Kullerfirma kasutustingimustega saab tutvuda järgnevatel aadressitel:

9.6. Pakid jõuavad Saajani Baltikumis ja Soomes indikatiivselt 2-4 tööpäevaga, ülejäänud Euroopa Liitu piires indikatiivselt 5-8 tööpäevaga ning ülejäänud maailma pakutavates Sihtriikides indikatiivselt 7-15 tööpäevaga sõltuvalt kasutatavast Kullerfirmast ja riigi kaugusest.

9.7. NB! Töövõtja ei anna Paki saatmise tähtajale garantiid, vaid ainult indikatsiooni, kuna rahvusvahelised Kullerfirmad ei anna kasutatava teenuse raames Paki kohale jõudmiseks ajalist garantiid. Erandiks on Matkahuolto Soome piires ning Omniva Baltikumi piires, kelle üldtingimustes on kätt toimetamise ajaline kohustus toodud.

9.8. Erinevate Kullerfirmade üldtingimuste olulisemate tingimuste kokkuvõte on toodud allolevas tabelis:

DHL ASENDIA Matkahuolto (Soome)
Paki Saajale toimetamise viis Personaalne üle andmine kliendi aadressil, enamasti allkirja vastu. Eri riikides erinevalt. Pooltes Sihtriikides personaalne üle andmine Saaja aadressil, nii allkirjaga kui ilma. Pooltes riikides toimetamine Saaja aadressil postkasti. u. 1200 pickup-pointi üle Soome, kust klient paki kätte saab. Pickup-pointid ja pakiautomaadid on Soomes enam soovitud tarneviisid kui kojuvedu.
Kättetoimetamise tähtaeg Kättetoimetamise Ei luba kindlat kätte toimetamise tähtaega. Indiaktsioon Euroopa Liidus 5-7 tööpäeva ja kaugemale 7-15 tööpäeva. Ei luba kindlat kätte toimetamise tähtaega. Indiaktsioon Euroopa Liidus 6-8 tööpäeva ja kaugemale 9-15 tööpäeva. Indikatsioon 2-4 tööpäeva sõltuvalt kaugusest Helsinkist.
Kaotus, vargus, kahjustamine on vastutav otsese ja süülise kahju ulatuses maksimum kompensatsiooni piires. on vastutav otsese ja süülise kahju ulatuses maksimum kompensatsiooni piires. on vastutav otsese ja süülise kahju ulatuses maksimum kompensatsiooni piires.
Loetakse kadunuks Kui Töövõtja või Kliendi esitatud pretensiooni alusel ei suudeta Pakki tuvastada. Pretensioonie menetlemise aeg tavapäraselt kuni 2 nädalat, maksimaalselt kuni 4 kuud. Kadumisest või kahjustamisest peab Asendiale teatama ja nõudma selgitusi 1 kuu jooksul alates Paki teele panemisest. 14 päeva peale kättetoimetamise tähaega.
Kui Pakki ei saa kätte toimetada Tagastatakse saatjale lisatasu eest, mis sõltub tagastuse keerukusest. Teevad oma parima, et tagastada, aga ei garanteeri tagastamist. Kui tagastatakse, siis lisatasu eest. Tagastatakse saatjale lisatasu eest, mis sõltub tagastuse keerukusest.
Kompensatsioon KomepnsatsioonVastavalt Ülemaailmsele Postikonventsioonile: kuni 40 SDRi (u 50 EUR) paki kohta pluss 4,5 SDR (u 5,6 EUR) Paki iga kilogrammi kohta, kuid mitte rohkem kui paki väärtus. Euroopa raames vastavalt CRM konventsiooni järgi 10 EUR kg kohta. Kaugemale Varssavi/Montreali konventsiooni kohaselt. kauba õiglane väärtus + kulleri tasu, maksimaalselt 20 EUR kg kohta. Süülise hilinemise puhul kompenseeritakse osaliselt või täielikult kullerteensue maksumus.
Ainult Paki sisu väärtus. Kaudset kahju, saamata jäänud tulu ei kompenseerita. Ainult Paki sisu väärtus. Kaudset kahju, saamata jäänud tulu ei kompenseerita. Ainult Paki sisu väärtus. Kaudset kahju, saamata jäänud tulu ei kompenseerita.
Kindlustus Kindlustuslisakindlustus kuni 500 EUR paki kohta. ei ole. ei ole.
Paki jälgimine Paki jälgimineHea ja detailne Paki jälgimise info. Üksikutes sihtriikides nagu USA on info puudulik. Tracking teel sihtriiki rahuldav. Sihtriigi sees tracking kehva, tihti vaid kohale toimetamise sündmus, vahepealne info Paki asukohast puudub. Hea ja detailne Paki jälgimise info.

9.9. Töövõtja tagab oma e-poes lehel „Paki jälgimine“ informatsiooni ainult selles ulatuses, nagu kasutatav Kullerfirma seda oma kodulehe trackingu lehel näitab. Detailsemat informatsiooni Töövõtja näidata ei saa.
Kui Kullerfirma on edastanud puuduliku trackingu info Sihtriigis, siis tasub trackingut kontrollida sama pakikaardi numbriga Sihtriigi riikliku postifirma lehelt näiteks Suurbritannias Royal Maili või USAs USPSlehelt.

9.10. Kui Kullerfirma ei suuda Pakki Kliendini mistahes põhjusel toimetada, siis teeb Kullerfirma vastavalt oma punktis 9.5. toodud üldtingimustele endast sõltuva, et tagastada pakk Töövõtjale. Kui tagastav Pakk jõuab tagasi Töövõtja lattu Tallinnas, siis Töövõtja võtab Kliendiga ühendust, et leppida kokku Paki Kliendile tagastamise võimalused ja tingimused.

10. PRETENSIOONIDE ESITAMINE

10.1. Pretensioone Teenuse suhtes tuleb Klient Teenindajale esitada kirjalikult E-poes toodud kontaktandmetel, soovitavalt e-mailil info@parcelfellows.com 14 päeva jooksul Paki jõudmisest Saajale või kui Paki jõudmisega Saajale on probleeme, siis 60 päeva jooksul alates Paki välja saatmisest Kliendi poolt.

10.2. Vastavalt Kasutustingimuste punktile 9.4. vastutab Töövõtja Kliendi ees Paki saatmiseks kasutatava Kullerfirma üldtingimuste ulatuses, millised põhitingimused on toodud Kasutustingimuste punktis 9.8.

10.3. Kui Pakk on Töövõtja või töövõtja kasutatava transpordifirma valduses, siis vastutab Töövõtja Paki ja Pakis olevate kaupade säilimise eest vastavalt Ülemaailma Postikonventsiooni reeglitele (https://www.riigiteataja.ee/akt/78560) kuid maksimaalselt Paki sisu õiglase turuväärtuse ulatuses.

10.4. Ei Töövõtja ega Kullerfirmad ei kompenseeri Kliendile võimalikku kaudset kahju, emotsionaalset kahju või saamata jäänud tulu.

10.5. Kõikide pretensioonide läbi vaatamise ja võimaliku kompenseerimise eelduseks on ,et Klient on täitnud Kasutustingimuste peatüki 8 punktides toodud Kliendi Vastutuse klausleid.

11. KASUTATAVAD TERMINID

Käesolevates Kasutustingimustes, Privaatsuspoliitikas, E-poes ja kõigis teistes E-poes toodud dokumentides kasutatakse läbivalt järgmiseid termineid:

Andmed Kõik Kliendi poolt E-poe keskkonnas esitatavaid ja säilitatavad andmed Kliendi, Saaja, Paki ja tellimuste kohta, mida käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina
E-pood Müügikeskkond internetis aadressil parcelfellows.com kus Klient saab osta Kullerteenust.
Klient E-poes Kullerteenuse eest maksnud isik, kelle ees tekivad Töövõtjal Kasutustingimuste järgsed kohustused.
Kullerfirma Kullerteenust osutav ettevõte, keda Töövõtja kasutab allhanke korras konkreetse Pakki toimetamiseks Sihtriiki ja seal Saaja aadressile toimetamiseks. Käesoelval hetkel on iga paki puhul Kullerfirmaks kas DHL, Asendia või Matkahuolto.
Kullerteenus Käesolevate kasutustingimuste peatükis 2 kirjeldatud rahvusvaheline kullerteenus, millega Töövõtja saadab Kliendi paki Lähteriigist Sihtriiki Saajale.
Last-Mile Paki Saaja aadressile toimetamine Sihtriigis kas Kullerfirma või tema valitud allhankija poolt vastavalt Kullerfirma kasutustingimustele.
Lähteriik Riik, kust Pakk teele pannakse, käesoleval ajal ainult Eesti Vabariik.
Pakk Kliendi poolt Kasutustingimustele vastava sisuga ja vastavalt pakitud saadetis, mille Klient soovib saata Saajale.
Saaja Paki adressaat, kelle kontakt- ja aadressandmed Klient Töövõtjale e-poes annab ja kellele Töövõtja Paki toimetab.
Sihtriik Riik, kuhu Klient soovib Pakki saata ja kus asuva aadressi on Klient E-poes Kullerteenust tellides märkinud Saaja aadressiks.
Töövõtja Pakipoint OÜ, registrikood 12768344, Aadress Keevise tn 13, 11415 Tallinn, kui Kliendile Kullerteenuse osutaja.

Kinnitatud Pakipoint OÜ juhatuse poolt 10.04.2016