KEELATUD KAUBA NIMEKIRI

Keelatud Kauba nimekiri Käesolev dokument on kinnitatud Pakipoint OÜ juhatuse poolt 01.10.2015 ja kehtib koos kõigi sõlmitud Pakipoint OÜ Teenuslepingutega, üldtingimustega ja Parcelfellows.com kasutustingimustega

1. Keelatud Kauba nimekirja kuuluvad järgmiste kaubagruppide kaubad:

1.1. Relvad, laskemoon ja kõik plahvatusohtlikud kaubad, näiteks aerosoolid;

1.2. Ilutulestikud ja muud plahvatusohtlikud tooted, sh kergestisüttivad vedelikud;

1.3. Alkohol ja tubakatooted, kui need vajavad rahvusvaheliseks käitlemiseks aktsiisiladu;

1.4. Narkootilised ained;

1.5. Kergesti riknevad kaubad, mille parim enne või kõlblik kuni tähtaeg on lähemal kui 21 päeva planeeritavast pakendamise ja saatmise kuupäevast;

1.6. Ebameeldivat lõhna levitavad kaubad, mis ei ole hermeetiliselt pakitud, nii et lõhn pääseb levima;

1.7. Kergesti purunevad kaubad, mis ei ole pakitud purunemiskindlasse pakendisse. Selline pakkimine on täielikult Kliendi, või Kliendi poolt määratud pakendaja vastutusel;

1.8. Elusloomi, tapetud või surnud loomade kehaosi, organeid, loomade või inimeste säilmeid;

1.9. Sularaha, väärismetalle v.a. ehetena, maksetšekke, väärtpabereid mida kaotuse või kahjustuse korral ei saa kinni panna ega asendada;

1.10. Kaubad, mis rikuvad intellektuaalse omandi või autorikaitse seaduseid lähteriigis või Sihtriigis.

1.11. Kaubad mille väärtus on suurem kui 5’000 Eurot ilma sellekohase erikokkuleppeta Töövõtjaga.

1.12. Transportimiseks ja säilitamiseks eritingimusi nõudvad kaubad;

1.13. Pakid mille sisu või pakendamise viis võib potentsiaalselt vigastada või kahjustada isikuid, kes seda Pakki käsitlevad, teisi pakke, mida koos Pakiga transporditakse, või transpordivahendit, milles Pakki veetakse.

1.14. Kõik muud kaubad ja ained, mida seadus keelab Töövõtjal või Kullerfirmal käsitleda paki lähteriigis, transiitriigis või Sihtriigis.

2. Parcelfellows.com teenusega ei tohi klient saata Pakke, mis sisaldavad ülal loetletud Keelatud Kaupu.

3. NB! Töövõtja ei vastuta Keelatud Kaupu sisaldavate Pakkide mitte kohale jõudmise, tagastamise, konfiskeerimise, hävitamise või Kullerite poolt muul viisik erikohtlemise eest;

3.1. Klient on ainuisikuliselt ja täies ulatuses vastutav, kui Kullerid, mõne riigi tolliteenistus või prokuratuur esitavad trahvnõudeid, maksunõudeid, muid rahalisi nõudeid või esitavad süüdistusi seoses Pakkides sisalduvate Keelatud Kaupadega. Klient vabastab Teenindaja siinkohal üheselt ja täielikult vastutusest sellistes Pakkides leiduvate Keelatud Kaupade käsitlemise eest.

NB! Töövõtja ei vastuta Keelatud Kaupu sisaldavate pakkide mitte kohale jõudmise, tagastamise, konfiskeerimise, hävitamise või kullerite poolt muul viisil erikohtlemise eest;

4.1. Klient on ainuisikuliselt ja täies ulatuses vastutav, kui kullerid, mõne riigi tolliteenistus või prokuratuur esitavad trahvnõudeid, maksunõudeid, muid rahalisi nõudeid või esitavad süüdistusi seoses pakkides sisalduvate Keelatud Kaupadega. Klient vabastab Töövõtja siinkohal üheselt ja täielikult vastutusest sellistes pakkides leiduvate Keelatud Kaupade käsitlemise eest.


Kinnitatud 01.10.2015