PARCELFELLOWS.COM PRIVAATSUSTINGIMUSED

1. Käesolevad Privaatsustingimused reguleerivad Pakipoint OÜ, registrikood 12768344, juriidiline aadress Keevise tn 13, 11415 Tallinn (Töövõtja) poolt Kullerteenuste ostmisel-müümisel www.parcelfellows.com müügikeskkonnas (E-poes) esitavate Kliendi andmete haldamist.

2. Andmete töötleja on Töövõtja, Andmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

3. Töövõtja tagab, et tema serverid kus Andmeid hoitakse ja andmevahetusprotokollid on turvalised ja kaitstud vastavalt isikuandmete kaitse seadusega ning turvalisust uuendatakse regulaarselt vastavalt tehnoloogia arengule ja turupraktikale.

4. Töövõtja kogub E-poe keskkonnas esitatavaid ja säilitatavaid järgnevaid isikuandmeid:

  • 4.1. Kliendi kontaktandmed, kuhu edastatakse Paki saatmise kood ja juhised;
  • 4.2. Kliendi aadressandmed ja juriidilise isiku puhul registrikoodid, juhul kui Klient soovib saada arvet
  • 4.3. Saaja aadressandmed ja kontaktandmed Paki kohale toimetamiseks
  • 4.4. Paki sisu üldised andmed, et tagada, et Paki sisu vastab Kasutustingimustele ning ekspordi puhul sihtriikide tolliorganisatsioonidele edastamiseks.

(Andmed), mida käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina.

5. Töövõtja ise võib kogutud Andmeid töödelda ja kasutada oma äriprotsesside jaoks järgnevalt: kliendisuhte hoidmiseks, Kliendi ostuanalüüside, ostukäitumise ja kokkuvõtete tegemiseks, teenuse personaliseerimiseks, Kliendile pakkumiste tegemiseks, Kliendi rahulolu küsitluste korraldamiseks.

6. Ettevõtja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele osapooltele rohkem kui see on minimaalselt vajalik Kullerteenuse osutamiseks ning sellisel juhul peavad need kolmandad osapooledtagama Andmete konfidentsiaalse käsitlemise.

  • 6.1. Töövõtja võib avaldada andmeid Kullerfirmadele, nende allhankijatele, minimaalses koguses, mis on vajalik Paki saatmiseks Saajale või Paki saatmisel tekkinud probleemide lahendamiseks.
  • 6.2. Töövõtja võib avaldada andmeid riikide tolliametitele ja teistele ametivõimudele minimaalses koguses, mis on vastava riigi seadusega nõutud.

7. Andmeside Kliendi ja maksekeskuse vahel makse sooritamiseks on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Töövõtjal puudub ligipääs Kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

8. Kliendi poolt Ettevõtjale ostu sooritamisel esitatud Andmed on kaitstud ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.

9. Töövõtja võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad
Andmeid konfidentsiaalsetena ning tagama Andmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele.

10. Kliendil on võimalus Töövõtjat e-poes teavitada, kui ta ei soovi, et talle edastatakse Töövõtja müügipakkumisi

11. Töövõtja ei müü ega jaga Andmeid kolmandate osapooltega nende müügipakkumiste tegemiseks.

12. Kui Töövõtja kasutab oma e-poes küpsiseid (cookes), mille kasutamisest tuleb Klienti eelnevalt informeerida, siis näitab Töövõtja sellekohast hoiatust hästinähtavalt E-poes Kliendile.

13. Enne E-poes Kullerteenuse eest tasumist või kliendilepingu allkirjastamisel peab Klient nõustuma käesolevate Privaatsustingimustega, Privaatsustingimustega nõustumata ja Andmeid Töövõtjale esitamata Kullerteenuseid tellida ja tarbida ei saa.