TEENUSE OSUTAJA VASTUTUS

Detailne teenuse osutaja vastutus on toodud kasutustingimustes, siinkohal on lühike kokkuvõte.
Kuna Parcelfellows kasutab pakkide toimetamisel saajani sihtriigis rahvusvaheliste kullerfirmade teenuseid, siis vastutame paki eest selles ulatuses, nagu kasutatav kullerfirma oma üldtingimustes lubab.

Enamusse riikidesse pakkide veoks pakume kas DHLi või Asendia teenuseid. Mis on nende vahe ?
Asendia on postiettevõte ja seega viib kohale vaid kuni 2 kg pakke. DHL teenus on kullerteenus, millega toimetame kohale pakke 0-30 kg.
Olles postiettevõte on Asendia teenus veidi kehvema sisuga – pakid liiguvad paar päeva aeglasemalt, jälgimise info ei ole nii detailne ning jõuab meieni tihti hilinemisega. Kuna me kasutame vaid täielikult jälgitavaid teenuseid, siis Asendia sihtriikide valik on piiratud.
Kuid Asendia eelis on, et neisse riikidesse, kuhu nad teenust pakuvad, on see reeglina odavam kui konkurentidel, väga kergete pakkide puhul märksa odavam.
DHL vastupidi on kullerteenuse kvaliteedi etalon, täpsema infoga ja kiirem. Ent ka neil on puuduseid – kui esitatud aadressandmed on valed, saadavad nad paki lihtsamini saatjale tagasi.
Ükski kullerettevõte ei garanteeri paki kohale jõudmise kiirust Euroopasse ja kaugemale, ent praktika järgi jõuab pakk DHLiga kohale veidi kiiremini.

Teine segane asi on paki kätte toimetamise viis saajale, kuna see sõltub peamiselt sihtriigi postivõrgu tavadest, sõltumata kas saata pakk meie abil DHLi või Asendiaga, või otse Omniva või Smartpostiga. Mida meie partnerid lubavad on see, et igal juhul tehakse katsed viia pakk saaja aadressile ära.
Osades riikides antakse pakk Saajale üle isiklikult ja allkirja vastu, osades riikides antakse aadressil üle isiklikult, aga anonüümselt, ning osades riikides jäetakse pakk saaja postkasti ilma isiklikult üle andmata. Soomes ja Baltikumis kasutame paki üle andmiseks ka pickup-pointe ja pakiautomaate kui neis riikides kõige levinumat teenust. Me ei saa tagada ega vastuta millisel viisil täpselt mingi pakk Saajale üle antakse.
Kui paki isiklik üle andmine ei osutu tavapäraste katsete arvu puhul võimalikuks (näiteks on saaja reisil) , siis võib kullerfirma suunata paki piirkondlikkusse postkontorisse ja jätta saajale postkasti teate paki kätte saamise võimaluste kohta. Sellisel juhul peab saaja ise minema pakile teates märgitud aadressile järgi. Alternatiivina tagastab kullerfirma paki saatjale, selle teenuse eest küsib kullerfirma lisatasu.

All tabelis on lühikokkuvõte erinevate kullerfirmade üldtingimuste olulisematest punktidest.

DHL ASENDIA Matkahuolto (Soome)
Paki Saajale toimetamise viis Personaalne üle andmine kliendi aadressil, enamasti allkirja vastu. Eri riikides erinevalt. Pooltes sihtriikides personaalne üle andmine Saaja aadressil, nii allkirjaga kui ilma. Pooltes riikides toimetamine Saaja aadressil postkasti. u. 1200 pickup-pointi üle Soome, kust klient paki kätte saab. Pickup-pointid ja pakiautomaadid on Soomes enam soovitud tarneviisid kui kojuvedu.
Kättetoimetamise tähtaeg Ei luba kindlat kätte toimetamise tähtaega. Indiaktsioon Euroopa Liidus 7-10 päeva ja kaugemale 10-20 päeva. Ei luba kindlat kätte toimetamise tähtaega. Indiaktsioon Euroopa Liidus 8-12 päeva ja kaugemale 12-25 päeva. Indikatsioon 2-4 tööpäeva sõltuvalt kaugusest Helsinkist.
Kaotus, vargus, kahjustamine on vastutav otsese ja süülise kahju ulatuses maksimum kompensatsiooni piires. on vastutav otsese ja süülise kahju ulatuses maksimum kompensatsiooni piires. on vastutav otsese ja süülise kahju ulatuses maksimum kompensatsiooni piires.
Loetakse kadunuks Kui Töövõtja või Kliendi esitatud pretensiooni alusel ei suudeta pakki tuvastada. Pretensioonie menetlemise aeg tavapäraselt kuni 2 nädalat, maksimaalselt kuni 4 kuud. Kadumisest või kahjustamisest peab Asendiale teatama ja nõudma selgitusi 1 kuu jooksul alates Paki teele panemisest. 14 päeva peale kättetoimetamise tähaega.
Kui pakki ei saa kätte toimetada Tagastatakse saatjale lisatasu eest, mis sõltub tagastuse keerukusest. Teevad oma parima, et tagastada, aga ei garanteeri tagastamist. Kui tagastatakse, siis lisatasu eest. Tagastatakse saatjale lisatasu eest, mis sõltub tagastuse keerukusest.
Kompensatsioon KomepnsatsioonVastavalt Ülemaailmsele Postikonventsioonile: kuni 40 SDRi (u 50 EUR) paki kohta pluss 4,5 SDR (u 5,6 EUR) Paki iga kilogrammi kohta, kuid mitte rohkem kui paki väärtus. Euroopa raames vastavalt CRM konventsiooni järgi 10 EUR kg kohta. Kaugemale Varssavi/Montreali konventsiooni kohaselt. kauba õiglane väärtus + kulleri tasu, maksimaalselt 20 EUR kg kohta. Süülise hilinemise puhul kompenseeritakse osaliselt või täielikult kullerteensue maksumus.
Ainult Paki sisu väärtus. Kaudset kahju, saamata jäänud tulu ei kompenseerita. Ainult Paki sisu väärtus. Kaudset kahju, saamata jäänud tulu ei kompenseerita. Ainult Paki sisu väärtus. Kaudset kahju, saamata jäänud tulu ei kompenseerita.
Kindlustus Kindlustuslisakindlustus kuni 500 EUR paki kohta. ei ole. ei ole.
Paki jälgimine Paki jälgimineHea ja detailne Paki jälgimise info. Üksikutes sihtriikides nagu USA on info puudulik. Tracking teel sihtriiki rahuldav. Sihtriigi sees tracking kehva, tihti vaid kohale toimetamise sündmus, vahepealne info Paki asukohast puudub. Hea ja detailne Paki jälgimise info.